Tarieven

De kosten voor kinderopvang bij een gastouder bestaat uit 2 gedeeltes, de opvangvergoeding en de begeleidingskosten.

Opvangvergoeding

De opvangvergoeding is de vergoeding die u betaalt aan de gastouder. Een gastouder is zelfstandig en kan dus zelf zijn/haar uurtarief bepalen. De tarieven kunnen dan ook per gastouder verschillen.

Begeleidingsvergoeding

Bij De Klik betaalt u voor de begeleidingskosten een vast bedrag per maand, ongeacht het aantal uren.
Neem contact op voor onze tarieven.

Kinderopvangtoeslag

Alle bij De Klik aangesloten gastouders zijn geregistreerd in het Landelijke Register Kinderopvang, waardoor u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U ontvangt dus een percentage (afhankelijk van inkomen) van de kosten terug.

Ouder inlog

2013 - Moddit Internet Reclamebureau