Gastouderopvang en kwaliteit

De Klik zorgt voor een verantwoorde opvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Bij de selectie van gastouders proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gastouder en haar omgeving. Onze graadmeter hierbij is of wij onze eigen kinderen durven achter te laten en weten dat ze het naar hun zin hebben. Daarom bezoeken wij onze gastouders zeer regelmatig. Ook vinden we het belangrijk dat gastouders zich blijven ontwikkelen in hun werk en bieden hen daartoe diverse mogelijkheden in de vorm van themabijeenkomsten. Met de ouders onderhouden wij goed contact en met hen wordt de opvang regelmatig geëvalueerd.

De Klik waarborgt kwaliteit

Om kwaliteit te waarborgen heeft De Klik een visie over opvoeden en de ontwikkeling van het kind beschreven in een beleidsplan. Hierin vindt u de pedagogische kaders en uitgangspunten van De Klik voor een verantwoorde opvang. Het pedagogische beleidsplan wordt uitgereikt aan gastouder en vraagouder en wordt inhoudelijk met hen besproken. Dit beleidsplan is gebaseerd op wettelijke bepalingen voor verantwoorde kinderopvang zoals beschreven in de Wet Kinderopvang. Aan de opvang van kinderen worden terecht hoge eisen gesteld. Bent u geïnteresseerd in deze eisen of in ons beleidsplan, neem dan gerust contact op.

De GGD inspecteert

Alle gastouders van De Klik voldoen aan de beroepskwalificaties die zijn opgenomen in het Landelijk Register Peuterspeelzalen en Kinderopvang (het LRKP). Dit is een van de belangrijkste voorwaarden om als ouder aanspraak te kunnen maken op toeslag kinderopvang. Naast de selectie van De Klik houdt de GGD een inspectie bij elke gastouder. De GGD inspecteert een gastouderbureau jaarlijks, zie hier het meest recente inspectierapport.

Ouder inlog

2013 - Moddit Internet Reclamebureau