Goed nieuws: Kinderopvangtoelsag in 2016 omhoog!

Goed nieuws voor (aanstaande) ouders, de kinderopvangtoeslag gaat vanaf januari 2016 omhoog. Minister Asscher maakt bekend dat het kabinet hier 290 miljoen euro voor uittrekt. Het kabinet wil door deze verhoging de kosten voor werkende ouders verlagen, zodat ouders meer gebruik zullen maken van kinderopvang.

Door de verhoging gaan werkende ouders er flink op vooruit. Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben profijt van deze verhoging. Zowel voor een eerste kind als voor een tweede kind geldt een verhoging van 5,8 procentpunt. Zo zou een gezin met 2 kinderen en een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal voor 3 dagen dagopvang in de week €108 per maand extra kinderopvangtoeslag ontvangen.

Kosten voor kinderopvang voor alle werkende ouders verlagen

Asscher schrijft in zijn brief dat goede en betaalbare kinderopvang ervoor zorgt dat ouders zonder zorgen kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Hij schrijft hierover het volgende:

Goede en betaalbare kinderopvang zorgt ervoor dat ouders zonder zorgen kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Door deze verhoging van de kinderopvangtoeslag worden de kosten van kinderopvang voor alle werkende ouders verlaagd. Dit maakt werken lonender en stimuleert dat meer jonge ouders – met name moeders – aan het werk gaan of meer uren gaan werken.

Goed nieuws voor ouders en gastouders

Goed nieuws dus voor alle (aanstaande) ouders, maar ook voor gastouders. Het wordt voor ouders aantrekkelijker om gebruik te maken van (gastouder)opvang.

Download hier de brief van minister Asscher.

Ouder inlog

2013 - Moddit Internet Reclamebureau