Wat doet De Klik voor u?

Gastouderbureau De Klik biedt persoonlijke gastouderbemiddeling en –begeleiding. U mag dan ook van ons verwachten dat wij onze afspraken nakomen, goed bereikbaar zijn en duidelijk en transparant zijn in onze werkwijze. Naast deskundige begeleiding en ondersteuning op het gebied van opvang biedt De Klik ook de financiële afhandeling.

U kunt van ons het volgende verwachten:

 • Een persoonlijk en uitgebreid intakegesprek.
 • Bemiddeling bij aanvragen van opvang.
 • Hulp bij het promoten van uw diensten als gastouder door een persoonlijke pagina op onze website.
 • Een online urenregistratiesysteem, zodat u overal en altijd inzicht hebt in uw opbrengsten en gewerkte uren.
 • Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld.
 • Een vast contactpersoon, zij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie.
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
 • Periodieke evaluatie van de opvang met ouders en gastouders.
 • Afspraken met De Klik worden contractueel vastgelegd.
 • De Klik biedt een model-overeenkomst aan voor de afspraken tussen u en de ouders, die u aan uw eigen dienstverlening kunt aanpassen.
 • De betalingen door de ouder aan de gastouder verlopen via De Klik, deze zogenoemde kassiersfunctie is wettelijk verplicht.
 • U ontvangt jaarlijks een overzicht van uw inkomsten.
 • Themabijeenkomsten.
 • Professionele ondersteuning en begeleiding bij pedagogische uitdagingen.
 • Collectieve verzekering Beroepsaansprakelijkheid en Ongevallenverzekering.
 • Indien nodig, begeleiding bij de aanmelding bij de gemeente i.v.m. opname in Landelijk Register Kinderopvang.

Ouder inlog

2013 - Moddit Internet Reclamebureau